President Obama Has Written Personal Checks to Letter-Writers In Need

President Obama Has Written Personal Checks to Letter-Writers In Need