The Scottish Pretender? ‘Bonnie Prince Charlie’ wore tartan to woo the Scots

(via The Scottish Pretender? ‘Bonnie Prince Charlie’ wore tartan to woo the Scots)